Assessorament fiscal

– Assessorament fiscal on-line a les seves instal·lacions o a les nostres.

– Reunions periòdiques per seguir l’evolució de l’empresa.

– Comptabilitat general de l’empresa.

– Impost de Societats i Comptes Anuals.

– Presentació de documents al Registre Mercantil.

– Tancament de l’exercici comptable.

– Estudi i confecció dels models 130-131 de pagaments a compte i dels models 303-390 d’IVA (mensuals o trimestrals).

– Estudi i confecció de les declaracions de la Renda i el Patrimoni.

– Constitució de Societats.