• Assessorament fiscal on-line a les seves instal·lacions o a les nostres.

  • Reunions periòdiques per seguir l’evolució de l’empresa.

  • Comptabilitat general de l’empresa.

  • Impost de Societats i Comptes Anuals.

  • Presentació de documents al Registre Mercantil.

  • Tancament de l’exercici comptable.

  • Estudi i confecció dels models 130-131 de pagaments a compte i dels models 303-390 d’IVA (mensuals o trimestrals).

  • Estudi i confecció de les declaracions de la Renda i el Patrimoni.

  • Constitució de Societats.