Solucions

Solucions laborals

Presentació de TC1-TC2, presentació de rebuts d’autònoms, prevenció de Riscos Laborals, legalització de llibre de visites …llegir més

Solucions fiscals

Tramitació del CIF, pagament del ITP/AJD, alta del Cens i IAE, liquidació trimestral de l’IVA/IRPF, Resum anual de l’IVA/IRPF, pagament de l’impost sobre societats… llegir més

Solucions comptables

Gestió de comptabilitat d’acord amb el Pla General Comptable, presentació de Comptes Anuals, enquadernació de llibres d’IVA, presentació de llibres comptables al Registre Mercantil… llegir més

Solucions societàries

Comunicació d’obertura a la Generalitat de Catalunya, llicència municipal de l’activitat a l’ajuntament, llibres societaris, estatuts socials … llegir més

Els nostres serveis

Des d’EQVM volem donar un servei complert als nostres clients, per això disposem d’un equip de col·laboradors en els diferents sectors de l’assessorament, perquè hem vist que els clients volen que es gestioni tot des d’un mateix lloc i és molt lògic.

Notícies