Trànsit

En aquest departament realitzem totes les gestions que el nostre client pugui necessitar com ara:

– Consultes o aclariments respecte a qualsevol dubte.

– Transferència de vehicles de motor, de particular a particular o a nivell empresarial.

– Targetes de transport per a vehicles industrials.

– Recursos de multes de trànsit.

– ITV, sense que el client hagi de desplaçar-se.

– Importació i exportació de vehicles.

– Impostos de circulació.

– Baixes i desballestament de vehicles.

– Plaques turístiques de vehicles.