En aquest departament realitzem totes les gestions que el nostre client pugui necessitar com ara:

  • Consultes o aclariments respecte a qualsevol dubte.

  • Transferència de vehicles de motor, de particular a particular o a nivell empresarial.

  • Targetes de transport per a vehicles industrials

  • Recursos de multes de trànsit.

  • ITV, sense que el client hagi de desplaçar-se.

  • Importació i exportació de vehicles.

  • Impostos de circulació.

  • Baixes i desballestament de vehicles.

  • Plaques turístiques de vehicles.