En el departament d’assessorament tècnic realitzem els projectes adients per poder satisfer als nostres clients en les seves necessitats, fent un estudi de l’esmentat projecte i realitzant-ne un seguiment exhaustiu:

  • Permisos d’obertura de Locals Comercials, Naus Industrials, despatxos d’oficines, fàbriques, etc.

  • Permisos d’obres, tan per a reformes, rehabilitació, nova construcció de pisos, locals, edificis, etc.

  • Projectes elèctrics de baixa i alta tensió.

  • Visat al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

  • Certificats tècnics.

  • Càlcul de les taxes a pagar a les entitats pertinents.

  • Estudis de mercat.