En aquest departament intervenim davant qualsevol problema que pugui tenir el nostre client, amb un treballador, client o proveïdor, entitat financera, etc., també a nivell personal. A la vista de qualsevol conflicte que pugui arribar davant un jutjat, el nostre equip d’advocats estudiarà el cas per trobar la solució més adient al nostre client en la mesura del possible per intentar arribar a un final satisfactori, sigui quina sigui la branca jurídica.