• Assessorament laboral on-line a les seves instal·lacions o a les nostres.

 • Tramitació a la Tresoreria General de la Seguretat Social, mitjançant Sistema Red d’altes, baixes i variacions del personal.

 • Tramitació de qualsevol tipus d’operació a l’Oficina de Treball de la Generalitat (contractes de treball, excepte contracte de minusvàlids i altres contractes que requereixin tràmits extres) amb la finalitat de poder optar a les Bonificacions i Subvencions que permet l’Administració.

 • Confecció de les nòmines i liquidacions de les quotes de la Seguretat Social.

 • Confeccionar els models de retencions de I.R.P.F. (models 111 trimestrals o mensuals i model 190 resum anual)

 • Certificats de retencions de I.R.P.F. dels treballadors i professionals.

 • Comunicació de les dades necessàries pel càlcul de l’IRPF.

 • Confeccionar i tramitar maternitats i/o paternitats dels treballadors.

 • Servei a domicili per qualsevol tipus de document.

 • Confecció i presentació de documentació i/o compareixença davant del CMAC o Inspecció de Treball.

 • Altes, baixes i modificacions de centres de treball o empreses.

 • Altes, baixes i variacions del personal de servei domèstic.

 • Altes, baixes i variacions d’autònoms.

 • Altes i baixes de IAE.

 • Permisos de treball per a persones estrangeres.

 • Contractes de treball per a persones minusvàlides.

 • Certificats i anul·lacions de requeriments de Hisenda.

 • Assistència a judicis a Magistratura de Treball.